Χαρτί στο ξύλο

Χρησιμοποιείται πλακέ θαλάσσης η μασίφ ξύλο και ειδική επεξεργασία με στόκο στις άκριες ώστε να αντέχουν όσο το περισσότερο δυνατό στο χρόνο

Χαρτί στο ξύλο Χαρτί στο ξύλο

01 - Χαρτί στο ξύλο