Χριστός

Ίδε ο τόπος όπου έκειτο ο Κύριος Ίδε ο τόπος όπου έκειτο ο Κύριος

01 - Ίδε ο τόπος όπου έκειτο ο Κύριος

Ιησούς Χριστός Ιησούς Χριστός

03 - Ιησούς Χριστός

Ιησούς Χριστός Νυμφίος Ιησούς Χριστός Νυμφίος

05 - Ιησούς Χριστός Νυμφίος

Ιησούς Χριστός ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός ο Παντοκράτωρ

07 - Ιησούς Χριστός ο Παντοκράτωρ

Ο Ασπασμός της Ελισάβετ και της Θεοτόκου. Ιησούς Χριστός και Ιωάννης Πρόδρομος ως έμβρυα. Ο Ασπασμός της Ελισάβετ και της Θεοτόκου. Ιησούς Χριστός και Ιωάννης Πρόδρομος ως έμβρυα.

02 - Ο Ασπασμός της Ελισάβετ και της Θεοτόκου. Ιησούς Χριστός και Ιωάννης Πρόδρομος ως έμβρυα.

Ο Ιησούς Χριστός ευλογών τον γάμο κρατών τα στέφανα Ο Ιησούς Χριστός ευλογών τον γάμο κρατών τα στέφανα

04 - Ο Ιησούς Χριστός ευλογών τον γάμο κρατών τα στέφανα

Ιησούς Χριστός Ιησούς Χριστός

06 - Ιησούς Χριστός

Ο Ιησούς Χριστός ευλογών τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο Ο Ιησούς Χριστός ευλογών τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο

08 - Ο Ιησούς Χριστός ευλογών τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο