Παναγία

Παναγία Οδηγήτρια (κατά παλαιότερο πρότυπο) Παναγία Οδηγήτρια (κατά παλαιότερο πρότυπο)

01 - Παναγία Οδηγήτρια
(κατά παλαιότερο πρότυπο)

Παναγία Γλυκοφιλούσα Παναγία Γλυκοφιλούσα

03 - Παναγία Γλυκοφιλούσα

Παναγία στον τύπο Γλυκοφιλούσας Παναγία στον τύπο Γλυκοφιλούσας

05 - Παναγία στον τύπο Γλυκοφιλούσας

Παναγία Άξιον Εστί Παναγία Άξιον Εστί

07 - Παναγία Άξιον Εστί

Παναγία η Φοβερά Προστασία Παναγία η Φοβερά Προστασία

09 - Παναγία η Φοβερά Προστασία

Παναγία η Ελεούσα στον τύπο Γλυκοφιλούσας Παναγία η Ελεούσα στον τύπο Γλυκοφιλούσας

02 - Παναγία η Ελεούσα στον τύπο Γλυκοφιλούσας

Παναγία στον τύπο Γλυκοφιλούσας Παναγία στον τύπο Γλυκοφιλούσας

04 - Παναγία στον τύπο Γλυκοφιλούσας

Παναγία Γλυκοφιλούσα Παναγία Γλυκοφιλούσα

06 - Παναγία Γλυκοφιλούσα

Παναγία Ρόδον το Αμάραντον (νέα σύνθεση) Παναγία Ρόδον το Αμάραντον (νέα σύνθεση)

08 - Παναγία Ρόδον το Αμάραντον
(νέα σύνθεση)